Öğr. Gör. Dr. ERHAN KAHYA NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. ERHAN KAHYA

T: (0282) 250 4024

M ekahya@nku.edu.tr

W ekahya.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOSİSTEM/TARIM MAKİNALARI
Öğrenim Yılları: 2012
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM MAKİNALARI
Öğrenim Yılları: 2001
Tez:
Lisans
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKNİK EОİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ
Öğrenim Yılları: 1996
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. Dr. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2012-
Öğr. Gör. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2006-
Öğr. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TEKİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU
1997-
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / BİLGİSAYAR TEKNOLOJLERİ
2016-
Komisyon Üyeliği TEKİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU
2001-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ARIN S. ., KAHYA E., Robotic Impact of the Physicomechanical Properties of Kiwi Fruit, Journal of Scientific and Engineering Research , vol. 5, pp. 136-145, 2018.
Özgün Makale Erişim Linki
2. KAHYA E., ARIN S. ., Comparison of Gripper Designs for Robotic Kiwi Fruit Harvesting, IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS), vol. 2, pp. 77-82, 2018.
Özgün Makale CROSS-REF
3. KAHYA E., ARIN S. ., A RESEARCH ON IMAGE COLOR CODE ANALYSIS WITH FRUIT LOCATING, Journal of Tekirdağ Agriculture Faculty, vol. 11, pp. 110-118, 2014.
Özgün Makale SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
4. KAHYA E., ARIN S. ., A RESEARCH ON ROBOTICS APPLICATION IN FRUIT HARVESTING, Journal of Agricultural Science and Technology, vol. 4, pp. 386-392, 2014.
Özgün Makale SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
5. KAHYA E., ARIN S. ., A RESEARCH ON USING ROBOTICS IN KIWI FRUIT HARVESTING, S.D.Ü. Fen Bilimlerİ Enstitüsü Dergisi, vol. 18, pp. 1-8, 2014.
Özgün Makale SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
6. KAHYA E., ROBOTIC GRIPPER DESIGN FOR KIWI HARVESTING, Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, vol. 6, pp. 18-35, 2014.
Özgün Makale SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KAHYA E., ARIN S. ., GÖRÜNTÜ İŞLEME YARDIMIYLA MEYVELERİN DAL ÜZERİNDEKİ YERİNİN BELİRLENMESİ, HASAD DERGİSİ, ss. 80-84, 2014.
Özgün Makale Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
2. KAHYA E., THE USAGE OF ROBOTS IN AGRICULTURE, AGROWORLD TARIM DÜNYASI, ss. 36-38, 2013.
Araştırma Notu Ulusal bilimsel dergilerde yayımlanmış makale çevirisi
3. KAHYA E., ARIN S. ., TARIMDA ROBOT KULLANIMI, AGROWORLD TARIM DÜNYASI, ss. 44-46, 2013.
Özgün Makale Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KAHYA E. ., BİLGİSAYAR 2, Yayın Yeri: TEKİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU, 2002.
Ders Kitabı
2. KAHYA E., BİLGİSAYAR 3, Yayın Yeri: TEKİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU, 2002.
Ders Kitabı
3. KAHYA E., BİLGİSAYAR I, Yayın Yeri: TEKİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU, 2002.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KAHYA E., ARIN S., COMPARISON OF GRIPPER DESIGNS FOR ROBOTIC APPLE HARVESTING, 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu (19.10.2018-21.10.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. KAHYA E., ARIN S., A MODEL MATLAB APPLICATION FOR ROBOTIC KIWI HARVESTING, 4 th.International Conference on Engineering and Natural Science ,UKRAYNA/KIEV (02.05.2018-06.05.2018).
Poster Erişim Linki
3. KAHYA E., ARIN S. ., DESIGN OF A ROBOTIC PNEUMATIC PRUNER FOR ROBOTIC APPLE HARVESTING, 4 th.International Conference on Engineering and Natural Science ,UKRAYNA/KIEV (02.05.2018-06.05.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
4. KAHYA E., ARIN S. ., Comparison Of Gripper Designs For Robotic Kiwi Fruit Harvesting, 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology Rome, ITALY (14.08.2017-16.08.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
5. KAHYA E., ARIN S. ., A MODEL MATLAB APPLICATION FOR ROBOTIC HARVEST IN AGRICULTURE, 11th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture (21.09.2011-23.09.2011).
Poster
6. , A Research on the Suitable Educational Method in Computer Education, Unitec ’07 Gabrova/Bulgaristan (23.11.2007-24.11.2007).
Tam metin bildiri
7. KAHYA E., Opinion And Propensity Of Students Of Vocational School On And To Computer Training, 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (23.11.2007-24.11.2007).
Tam metin bildiri
8. KAHYA E., Bilgisayar Eğitiminde Aktif ve Klasik Eğitimin Karşılaştırılması Üzerine Araştırma, 1.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (16.05.2007-18.05.2007).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KAHYA E., Robotic Sample Image Processing Applications For Kiwi Fruit Harvest, Akademik Bilişim 2015 Konferansı (04.02.2015-06.02.2015).
Tam metin bildiri
2. KAHYA E. ., Robotik Hasatta Kullanılan Görüntü İşleme Tekniklerinin Karşılaştırılması, 12.Ulusal Kültürteknik Sempozyumu (21.05.2014-23.05.2014).
Tam metin bildiri
3. KAHYA E., Trakya Bölgesindeki Tarım Makinaları Üreticileri Bilişim Altyapıları Ve Bilgisayar Kullanımları Üzerine Bir Araştırma, Akademik Bilişim 2008 Konferansı (30.01.2008-02.02.2008).
Tam metin bildiri
4. KAHYA E., Bilgisayar Ağ Sistemleri Güvenliği , Akademik Bilişim 2007 Konferansı (31.01.2007-02.02.2007).
Tam metin bildiri
5. KAHYA E., ARIN S. ., ÇİCEK G., Trakya Yöresindeki Tarım Makinaları İşletmeciliği Veri Tabanının Bilgisayar Ortamında Hazırlanması, Tarımda Bilişim Uygulamaları 4. Sempozyumu (20.09.2001-22.09.2001).
Tam metin bildiri
Üyelikler
Türkiye Bilişim Derneği, Üye, 2000-.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
ERASMUS Personel Hareketliliği, Yer:AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY KRAKOW/POLONYA, 25.05.2015-30.05.2015.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
3rd International Conference on Science, Ecology and Technology Rome, ITALY, Yer:Rome, ITALY, 14.08.2017-16.08.2017.
TUBİTAK-DİDEB 2237 Proje Eğitimi, 17.05.2014-19.05.2014.